REFERENSER + Nordic Bake-Off: Sveriges största bake off-leverantör. Här utvecklar jag nästa generations brödexpo. Kontaktperson Johan Cronehag, försäljningschef + Coop: Projektledning och butiksutveckling för Coop stormarknader i Bohuslän. +

Kronans droghandel: Projektledning och butiksutveckling för Coop stormarknader i Bohuslän. +

Privab / My Way: Jag ansvarar för profileringen av den nya butikskedjan My Way i hela Sverige. Kontaktperson Stefan Hansson, grossistägare +

"Jag får dina idéer
att bli verklighet!"

Henrik Nylén, Kreatör

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!

Butiksutveckling

Jag utformar din butik för bästa försäljning och lönsamhet. Sett ur din kunds perspektiv går vi tillsammans igenom hela butiken från entrén till parkeringsplatsen! Många års arbete i och med butiker har skapat en kunskapsbank och ett kontaktnät jag med glädje delar med mig av! Min uppgift är att se till så dina idéer blir verklighet. Jag är med från första idéskiss till färdig butik!

Layouter

Jag mäter upp hela din butik alternativt måttsäkrar en befintlig ritning. Därefter för jag över dessa uppgifter i mittt CAD-program där jag med stor noggrannhet skapar en grundritning.

Befintlig inredning placeras in. Vid alla framtida förändringar används denna grundritning som utgångspunkt. Alternativa planlösningar tas snabbt och kostnadseffektivt fram då grundritningen redan är klar! Jag ritar i samma CAD-program som alla övriga arkitekter och butiksentreprenörer vilket skapar hög effektivitet i ombyggnadsprojektet.

Projektledning

Som projektledare ...

 • Tar jag fram förfrågningsunderlag på inredning, byggnation, el och kyla
 • Söker jag erforderliga tillstånd hos berörda myndigheter
 • Begär jag in offerter från utvalda entreprenörer
 • Utvärderar jag offerter och driver upphandling
 • Upprättar jag tidsplaner i samråd med kunden och entreprenörerna
 • Kallar jag till, driver och protokollför projektmöten
 • Besiktigar och kvalitetssäkrar jag samtliga deltagande entreprenörers utförda arbete
 • Uppdaterar jag ritningar och övriga bygghandlingar när projektet är klart

Konsultation

Jag hjälper dessutom till med:

 • Värderingar av hela butiker vid överlåtelser
 • Konsultationer kring yttre & inre grafisk kommunikation
 • Marknadsplaner och övriga säljfrämjande åtgärder
 • Events och övriga temaaktiviteter
 • Alla övriga frågor inom butiksdrift – testa mig!